Zlatarna Aura: oblikovanje kataloga in SEO optimizacija spletne trgovine

Sodelovanje: 2022

Oblikovanje kataloga

Zlatarna Aura je potrebovala oblikovanje kataloga za zlatarske storitve. Katalog je zasnovan kot celostna predstavite podjetja in storitev. Oblikovanje kataloga za pet jezikov je potekalo tako, da smo najprej vsebino zasnovali v slovenščini. In ko je bila oblikovno in vsebinsko zaključena zasnova te verzije, smo se lotili prevoda. Prevajalci so tako dobili končne verzije oblikovanja, ker tako lažje prevedejo iz dejanskega konteksta v katerem je besedilo postavljeno. Idejno zasnovo za oblikovanje kataloga smo koncipirali tako, je ima katalog vodoraven položaj a4 formata, na desni je besedilo, da levi pa fotografija, ki sovpada s posameznim vsebinskim sklopom. Vsak vsebinski sklop ima ločeno stran. Tako je katalog pregleden in eleganten, saj vsebina ni pomešana, temveč je jasno strukturirana.

SEO optimizacija spletne trgovine

SEO optimizacija spletne trgovine poteka postopoma. Tako za vsak mesec naredimo izbor ključnih besed, za katere bomo uredili SEO besedilo in podatke, ter spremljali razvoj pozicije v brskalniku. Seveda izbor ključnih besed po naši predlogi potrdi naročnik.

Odločamo se na podlagi pomembnosti ključne besede – prodajna uspešnost izdelka in pa na podlagi količine mesečnega iskanja za določeno ključno besedo. Skrbimo tudi, da ohranjamo obstoječe pozicije oziroma, jih po dogovoru z naročnikom izboljšamo.