Nejc Krevs: WordPress spletna stran,
oblikovanje celostne grafične podobe

Spletna stran Nejc Krevs – delo je obsegalo:

  • vsebinski okvir – wireframe design
  • oblikovanje spletne strani (WordPress)
  • izdelava WordPress spletne strani
  • optimizacija hitrosti spletne strani
  • prilagoditev slikovnega gradiva

Sodelovanje z naročnikom

Oblikovanje spletne strani je bilo v tem primeru super izpeljan proces. Ponosen sem na kakovostno pripravo in tekoče sodelovanje, pri katerem smo mi kot agencija in Nejc Krevs, kot naročnik skupaj gradili zgodbo spletne strani – www.nejckrevs.si

Pri vseh procesih naše agencije je odločilnega pomena naročnikova volja in pripravljenost na na sodelovanje v procesu. Pa naj gre za izdelavo Facebook oglaševanja ali oblikovanje kataloga. Naročnika nikoli ne dojemamo zgolj kot plačnika, temveč ga skušamo vključit v vse kritične faze. In tudi oblikovanje spletne strani zahteva preplet želja, idej in razumevanje ter kompromise na obeh straneh. 

Definicija vsebine

Pri nas se držimo pravila, da je za samo oblikovanje spletne strani osnova vsebina. Okoli vsebine zgradimo vsebinski okvir in se s samim grafičnim oblikovanjem ukvarjamo kot odziv na vsebino. Ta logika sledi znani paradigmi “Form Follows Function” – pomeni, da vsebina definira oblikovanje in ne obratno.

Pogosto se dogaja, da si naročniki želijo obratno – da torej mi najprej naredimo formo, neko osnovno strukturo spletne strani, v katero bi potem oni vnašali vsebino. To je v navzkrižju z našim načinom dela, ki je visoko-konceptualne narave – pomeni, da vedno poskrbimo, da imamo pred začetkom izvedbena dela kristalno jasno idejo, ki jo razume in sprejme tudi naročnik. 

Spletna stran Nejc Krevs – oblikovanje

Pred začetkom oblikovanja smo, kot že rečeno, definirali vsebino. Vsebina je torej definirala obliko in strukturo spletne stani. Sama likovna podoba spletne strani pa je prav tako predmet sodelovanja med naročnikom in našo agencijo.

Naročnik Nejc Krevs je po naših navodilih pripravil primere spletnih strani. Iz česar smo lahko razbrali smer v katero naj gre oblikovanje spletne strani. Ker smo istočasno razvijali tudi logotip in celostno grafično podobo je bilo veliko lažje, kot če bi že imeli izhodišča. Tako smo lahko že med zasnovo celostne grafične podobe razmišljali o oblikovani zasnovi spletne strani in obratno.

Celostna grafična podoba

Oblikovanje logotipa

Oblikovanje logotipa je bilo del projekta izdelave spletne strani. Osnova za oblikovanje je bil podpis naročnika. Ročni podpis naročnika smo skenirali in pretvorili v vektorsko obliko. Na podlagi tega smo gradili zgodbo logotipa in celostne grafične podobe.

Pred začetkom oblikovanja logotipa smo naročnika zaprosili, da iz spletne strani Google Fonts izbere pisavo, ki bi jo želel kot del svoje celotne grafične podobe. Pisava je pomemben del oblikovanja logotipa, saj smo celoten koncept zgradili na sledeči logiki: naročnik Nejc Krevs je novinar, pisatelj, kolumnist voditelj in napovedovalec. Izhajali smo torej iz predpostavke, da je beseda njegovo glavno orožje. Kar pomeni, da smo za oblikovanje logotipa uporabili samo njegov ročni podpis in izbrano tipografijo.

Celostna grafična podoba

Celostna grafična podoba je prvenstveno zasnovana za uporabo v digitalni obliki. Naša naloga je bila tudi zasnova spletne strani, zato smo vzporedno gradili in prilagajali tako celostno grafično podobo kot spletno stran.

Kot že rečeno je koncept oblikovanja beseda, brez dodatnih in nepotrebnih likovno-grafičnih elementov. Izognili smo se vsem okraskom, digitalni dekoraciji in tudi barvam – gre namreč za monokromatsko zasnovo črne in bele.

POŠLJI POVPRAŠEVANJE