Oblikovanje zbornika za
Sadjarsko društvo Bele krajine