Izdelava spletne strani

Oblikovanje vsebinskega okvirja

Custom WordPress Design

Izdelava spletne strani

Izdelava WordPress spletne strani je obsegala:

  • vsebinski okvir – wireframe design
  • oblikovanje spletne strani (WordPress)
  • izdelava WordPress spletne strani
  • SEO optimizacija vsebina
  • prilagoditev slikovnega gradiva
  • studijsko fotografiranje izdelkov

SEO optimizacija vsebine

Naročniku smo pomagali pri vsebinski zasnovi in v zaključni fazi smo besedila pregledali in jih optimizirali glede na ključne besede. Pri podjetjih, ki se ukvarjajo s tako specifičnimi nišnimi storitvami kot je specialna strojegradnja, je skoraj nemogoče, da bi prevzeli zasnovo opisov in besedil. Kot že rečeno, se vključimo na začetku, ko stranko vodimo skozi proces iskanja ključnih točk, ki jih želimo komunicirat in pa na koncu, ko izvedemo tehnični pregled besedil.

Izdelava spletne strani

Ker vse naše strani izdelujemo na platformi WordPress je izdelava spletne strani hitra oziroma bistveno hitrejša kot bi bila sicer. Seveda je za postavitev spletnega mesta odločilnega pomena predvsem vsebina, ki jo strukturiramo preko vsebinskega okvirja. Priskočimo tudi z zasnovo opisov in drugih besedil, kar pa v tem primeru ni bilo mogoče, saj je področje izredno inženirske narave.

Poleg besedila na spletni strani, so sredstvo za komunikacijo tudi fotografije izdelkov in ostalo slikovno gradivo. Za naročnika smo izdelali studijske fotografije izdelkov. Poleg fotografij, pa smo spletno stran nadgradili z video vsebino, ki smo jo najprej naložili na platformo YouTube in nato povezali s spletno stranjo. To nam poleg optimalne rešitve omogoča tudi optimizacijo vsebine na zunanji povezavi, saj YouTube pod vsakim videom omogoča opise.

Končno podobo spletne strani si lahko ogledate tukaj.