Zasnova blagovne znamke

Spletna stran

Direktna prodaja

Digitalni marketing

Predstavitve na sejmih

Zasnova blagovne znamke, celotna grafična podoba, spletna prodaja ter marketing

Celostna marketinška podpora za projekt Active Chair je zahtevala:

 • zasnova blagovne znamke
 • izdelava celostne grafične podobe / izdelava logotipa
 • postavitev spletne strani s spletno trgovino
 • digitalni marketing
 • direktna prodaja in predstavitve na sejmih
 • priprava gradiva – besedila, opisi in fotografije ter video

Izdelava spletne strani je obsegala – spletna stran na ključ:

 • vsebinski okvir – wireframe design
 • oblikovanje spletne strani (WordPress)
 • pisanje besedila in opisov
 • SEO optimizacija
 • prilagoditev slikovnega gradiva

Digitalni marketing:

 • zasnova Facebook oglaševanja
 • vodenje Facebook srani
 • vodenj instagram profila
 • komunikacija na Facebook strani
 • priprava vsebine

Celostna grafična podoba – CGP:

 • oblikovanje logotipa primarne blagovne znamke
 • določitev barvne sheme
 • določitev pisav
 • oblikovanje logotipa sekundarne blagovne znamke

Fotografiranje izdelka:

 • fotografiranje na sejmih in dogodkih
 • studijska fotografija (produktna fotografija)
 • lifestyle fotografija

Celostna podpora

Za blagovno znamko Active Chair smo dobre dve leti izvali celostne marketinške storitve, prodajne aktivnosti in oblikovanje. Digitalni marketing je pri tem projektu oblikovanje in izvedba spletne strani, ter vzdrževanje spletne strani. Del spletne strani je bila tudi spletne trgovina. Spletna stran in spletna trgovina Active Chair sta narejena na platformi WordPress. Poleg izdelave spletne strani in spletne trgovine je digitalni marketing zajemal tudi socialne medije – skrbeli smo za Facebook in Instagram profila. Za Facebook in Instagram smo skrbeli celovito, ker pomeni, da je šlo za kreiranje objav, oglaševanje, ter komunikacijo s strankami, ter povezovanje s skupinami in sorodnimi vsebinami.

Zasnova blagovne znamke

Zasnova blagovne znamke je potekala vzporedno z razvojem produkta in testiranjem na trgu. Tako sta se sinhrono spreminjala tako produkt, kakor tudi blagovna znamka in celotna komunikacija. Zasnova blagovne znamke je smo torej obravnavali kot proces in ne kot določeno nalogo z znanim začetkom in koncem. Glaven izziv, ki smo ga imeli, je bilo slabo poznavanje ključnega kupca oziroma persone – tega smo šele spoznavali v procesu testiranja produkta. Kupec je bil torej osnova – zasnova blagovne znamke je v celoti slonela na tem konceptu. Zato sta v končni fazi nastala dva produkta in dve sekundarni blagovni znamki – Active Chair PRO (serija za odrasle) in Active Chair KIDS (serija za otroke).

Grafično oblikovanje

V prvi fazi je grafično oblikovanje zajemalo zasnovo celostne grafične podobe – oblikovanje logotipa in ostalih vizualnih komponent, oblikovanje kataloga, oblikovanje zloženk in letakov ter pripravo slikovnega gradiva za marketing. Blagovna znamka Active Chair je že imela izdelan logotip, ki pa je bil bolj karikatura izdelka. Zasnova blagovne znamke je torej terjala tudi spremembo starega logotip in celotne vizualne podobe blagovne znamke.

Za blagovno znamko Active Chair smo tudi izdelali dva ločena kataloga – šlo je za dva ločena produkta za katera smo razvili sekundarni blagovni znamki Active Chair KIDS in Active Chair PRO.

Fotografije in video

Digitalni marketing in grafično oblikovanje smo nadgradili s fotografiranjem produktov – studijska produktna fotografija, lifestyle fotografija ter fotografiranje na prireditvah. Izdelali smo tudi video predstavitev izdelka in lifestyle video promocijo.

Celostna grafična podoba & oblikovanje logotipa